Lean-to-roof @ จังหวัดพิจิตร

อิฐคูลบล็อก, คูลบล็อก , coolblock , อิฐก่อผนัง

อิฐคูลบล็อกกับการสร้างบ้านพักส่วนตัวสไตล์ Lean-to-roof ณ จังหวัดพิจิตร. สไตล์บ้าน Lean-to-roof หรือที่เรามักเรียกกันว่าเพิงหมาแหงน เป็นการออกแบบง่ายๆที่ไม่ซับซ้อน ทำได้โดยสร้างหลังคาให้ลาดเอียงไปทางเดียวกัน.แต่ไม่ว่าบ้านคุณจะเป็นสไตล์ไหน คูลบล็อกก็สามารถสร้างผลลัพธ์ให้บ้านคุณเย็นได้อย่างยั่งยืนครับ