อาคารใหม่ @สุขุมวิท

อิฐคูลบล็อก, คูลบล็อก , coolblock , อิฐก่อผนัง

อิฐก่อผนัง อิฐคูลบล็อก (coolblock) ก่อสร้างอาคารใหม่ ย่านสุขุมวิท ด้วยประสบการณ์ที่ดีจากผลิตภัณฑ์และบริการ มักทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ เช่นเดียวกับ ‘คูลบล็อก’ อิฐมีฉนวนกันร้อนในตัว ผลิตด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีการประสานโฟม EPS (ฉนวนกันร้อน) กับซีเมนต์ปอร์ตแลนด์.อาคารใหม่หลังที่สองแห่งนี้ใช้อิฐคูลบล็อกในการก่อสร้าง เพราะเจ้าของอาคารเคยเลือกใช้คูลบล็อกกับอาคารแรก แล้วเกิดความประทับใจในเรื่องการเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี ส่งผลให้ภายในอาคารไม่ร้อน เช่นเดียวกับช่างก่อสร้างหน้าไซต์งานที่ชอบในส่วนของการก่อฉาบคูลบล็อกที่เป็นเช่นเดียวกับอิฐก่อสร้างทั่วไป และการเซาะ เจาะ ร่องเพื่อวางระบบสาธารณูปโภคก็ทำได้ง่าย